"Plant et træ i Himalaya"
indkalder til

generalforsamling 2017
 
torsdag den 27. april kl. 19:30.
 
Indkaldelse med dagsorden ses hér.
 
Du kan stadig se rapport og billeder
fra projektet.

 
 


 
Kontakt os på info@mithimalayatrae.dk
w w w . m i t h i m a l a y a t r a e . d k